Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.12.09
0
Monografia o Rači z roku 2002

Materiály z e-knihy
RAČA Z dejín a pamiatok obce


RAČA Z dejín a pamiatok obce1. VZNIK OBCE A JEJ NÁZVU
2. VÝVOJ OBCE
3. KOSTOLY
4. SOCHY
5. KRÍŽE
6. POMNÍKY V OBCI
7. POMNÍKY NA CINTORÍNE
8. BUDOVY
9. STUDNE
10. HISTÓRIA ŠKÔL
11. OSOBNOSTI NA FARE
Pomník padlých v I. (1914 – 1918)
a II. svetovej vojne (1939 – 1945)

v parku na Detvianskej ulici


Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne (v parku na Detvianskej ulici)

Park v roku 1992 nazvali „Park ústavy Slovenskej republiky“. V deň Ústavy, 1. septembra sa tu sadia lipky na počest prijatia tohto základného zákona Slovenskej republiky. Kamenný mohylový pomník postavili v roku 1928 pri 10. výročí vzniku I. Československej republiky. Na pomníku sú uvedené mená obyvateľov Rače, ktorí padli v I. svetovej vojne 1914 – 1918.

Projekt pomníka vyhotovil račiansky rodák Jozef Mesároš a postavil ho račiansky rodák, staviteľ Ľudovít Ivanič. Pri slávnosti odhalenia pomníka 28. októbra 1928 boli zasadené tri lipy, ktoré sa nachádzajú za pomníkom. O tento pomník sa zaslúžilo vtedajšie obecné zastupiteľstvo, ako aj darcovia, projektant a staviteľ. Po druhej svetovej vojne na pomník umiestnili tabuľu s menami padlých občanov z Rače za II. svetovej vojny 1939 až 1945, ako i za Slovenského národného povstania 1944.

MY SME PADLI, ABY STE VY MOHLI ŽIŤ

     Andrašovič Jozef     1891      Lopašovský Pavel     1882
       Bednarič Lukač     1896          Luknár František 1884
        Beladič František 1895          Luknár František 1896
        Beladič Jozef     1893        Macháček Štefan    1896
         Benčič Jozef     1891        Marhofer Mathias   1891
       Borovský Jozef     1887           Matuš Jozef     1879
        Brychta František 1893           Matuš Matej     1895
        Brychta Jozef     1884           Matuš Rudolf    1893
        Brychta Ludovít   1889           Matuš Šimon     1866
        Brychta Michal    1877         Menczer Samuel    1890
       Budovský Štefan    1887          Molnár František 1875
           Cích Alojz     1887         Novotný František 1877
           Cích Ludovít   1891     Pajdlhauser Gabriel   1897
           Cích Ludovít   1897           Palič Ludoví    1894
          Dadam Mathias   1893           Palič Vojtech   1896
          Dadam Paul      1879          Paulík Ján       1889
         Drgala Štefan    1894          Paulík Karol     1887
       Ďurďovič František 1892           Pergl Jakub     1887
         Fekete Gabriel   1893           Peško Peter     1894
         Fekete Ondrej    1892       Petschuch Gustav    1877
         Fekete Štefan    1887       Petschuch Christof  1887
          Fiala František 1888       Polakovič Benjamín  1883
       Gschweng Gottlieb  1891       Polakovič Gabriel   1892
       Gschweng Jozef     1894       Polakovič Michal    1879
       Gschweng Julius    1882           Rajma Ludovít   1886
       Gschweng Mathias   1896          Rigler Michal    1881
       Gschweng Paul      1895       Rukriegel Ferdinand 1891
       Gschweng Štefan    1889       Strokendl Michal    1893
      Haberland Jozef     1886        Sučanský Štefan    1895
       Havlovič Jozef     1883          Šebela Michal    1895
     Halinkovič Jakub     1894            Šebo Ján       1894
     Halinkovič Ludovít   1892          Šedivý Jozef     1884
     Halinkovič Michal    1887         Varečka Jozef     1879
         Khandl Ján       1891             Vik Jozef     1895
         Khandl Jozef     1885            Vrba Anton     1891
         Khandl Štefan    1876            Vrba František 1894
          Kohút Štefan    1886            Vrba Ján       1887
        Kolarik Anton     1892            Vrba Jozef     1898
      Krajčovič František 1889            Weng Andreas   1895
         Krampl Jakub     1894            Weng Eduard    1894
         Krampl Jozef     1882            Weng Paul      1872
         Krampl Lukač     1885           Wencl Ferdinand 1894
         Krampl Rudolf    1887           Wencl Gustáv    1893
      Krištofič Jozef     1887           Wencl Michal    1884
         Lednár František 1882           Wencl Paul      1870
         Lednár Ludovít   1895           Wencl Paul      1892
         Lednár Matej     1882           Würfl František 1881
        Letenay Tomáš     1886        Zachuber Koloman   1896
   Lichtenstein Julius    1888          Zvozil Gabriel   1872
                                         Žitný Benedikt  1888


NA VEČNÚ PAMIATKU PADLÝCH VOJAKOV
A PARTIZÁNOV V II. ODBOJI ZA OSLOBODENIE
ČSR V ROKOCH 1939 - 1945

       Bednarič Michal    1920       Lukačovič Štefan    1918
         Bajbar Jozef     1926           Matuš Ludovít   1920
       Hrdlička Jozef     1920         Poláček Karol     1925
         Hroták Štefan    1922          Štefek František 1915
         Janata František 1924          Thurzo Jozef     1913
          Krist Jozef     1916            Wild Pavel     1928
         Luknár Ondrej    1916           Zeman Karol     1926
         Ivanič Augustín  1922           Žitný Jozef     1907


V UPOMIENKU SVOJIM                                 S VĎAKOU
      PADLÝM VENUJE                            PADLÝM RAČANOM
                      OBEC                                     OBNOVILA M. Č. RAČA
        28. októbra 1928                                              1998


V šesťdesiatych rokoch v parku postavili hliníkový pomník na pamiatku oslobodenia Rače 4. apríla 1945 od sochára Pavla Chrtaňa a architekta Miloša Gašparca, pod názvom Vychádzajúce slnko.


Pomník oslobodenia 4. 4. 1945 (v parku na Detvianskej ulici - zrušený)

Pri príležitosti 150. výročia meruôsmych rokov 1848 – 1849 realizovali v roku 1998 celkovú rekonštrukciu parku, pri ktorej pomník oslobodenia odstránili. Podľa projektu pre úpravu parku má byť v priestore zrušeného pomníka umiestnená busta Jozefa Miloslava Hurbana.

V priestore a na okolí terajšieho parku v meruôsmych rokoch sa rozprestieral tábor dobrovoľníkov presunutých sem zo Záhoria a z Rače v počte 1500 mužov, z toho jedna stotina Račanov. Za prítomnosti Ľudevíta Štúra, Michala Miloslava Hodžu a Jozefa Miloslava Hurbana tu aj skladali prísahu.


Pomník Haluzického

„Na Zálistku“ v lese nad Račou
– postavený r. 1941

Kamenný mohylový pomník postavili na pamiatku tragickej smrti poľovníka Viktora Haluzického, ktorého na tomto mieste 5. apríla 1941 zastrelil pytliak Pišta Skala.


Pomník Haluzického "Na Zálistku" postavený v roku 1941

Opis udalosti podľa žijúceho pamätníka:

Poľovník objavil pytliaka vo svojom poľovnom revíri a vyzval ho, aby opustil revír. Pytliak na jeho výzvu reagoval streľbou, poľovníka smrteľne zranil a utiekol. Naháňačka pytliaka-vraha trvala asi mesiac. Do akcie bolo okrem veľkého počtu žandárov zapojené aj vojsko (19. 4. 1941).

Výsledkom tejto naháňačky boli ďalší dvaja mŕtvi. Pri prestrelkách s pytliakom bol zastrelený žandársky strážca Kollár, v Stupave bol omylom zastrelený mäsiar a bolo aj niekoľko ranených. Za udanie pytliaka-vraha bola vypísaná odmena 5 000 Ks, ale nepodarilo sa ho dostať živého. Bol zastrelený vo svätojurských horách nad Neštichom, aj to na základe zrady svojho komplica.


Pôvodný reliéf patróna poľovníkov svätého Huberta bol odcudzený. Klub slovenských turistov – Železničiar Bratislava osadil v apríli 2000 na pomník novú tabuľu s reliéfom. Priestor okolo pomníka je upravený, vhodný na oddych.


Sv. Hubert - patrón polovníkov


Materiály z e-knihy
RAČA Z dejín a pamiatok obce

0 komentárov:

Zverejnenie komentára