Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Spracoval: Ľudo Havlovič, január 2010


Príchod do (Récse) v 16. storočí, kedy prišli na územie Slovenska srbské a chorvátske rody. Bol to útek pred „Turkami“, keď dobyli hrad Kostajnicu. Mnohí chorvátski grófi odišli aj so svojimi ľuďmi a usadili sa hlavne na Západnom Slovensku (v bratislavskej stolici), na Záhorí a pod malými Karpatmi - od Bratislavy až po Šenkvice. Sú to mená hlavne končiace na koncovku „ič“. Medzi pôvodnými obyvateľmi ešte doteraz prevládajú mená s koncovkou „ič“.

Najstaršie meno HAVLOVIČ som našiel v knihe: „V svetle siedmych tisícročí“ o dejinách obce Blatné, zvanej Šarfia - 2001, na str. 322:

„Martin Havlovič (Martinus Havlovics) prišiel do Blatného 19. mája 1666. Narodil sa v Gbeloch. Seminár sv. Štefana v Ostrihome ukončil v roku 1652 ako bakalár, v roku 1653 ako magister filozofie, teológiu absolvoval v roku 1652. Následne bol pridelený do farnosti v Borskom Svätom Jure a to pri príležitosti oddelenia farnosti Borský Svätý Jur a Kuklov od Svätého Jána a Sekúl. Tu pôsobil do roku 1660 (7 rokov). Neskôr pôsobil v Brestovanoch a v Zavare (6 rokov), odkiaľ prišiel 19. mája 1666 do Blatného (7 rokov). V Brestovanoch pôsobil opäť od roku 1673 (2 roky), od mája 1675 bol vo Veľkých Kostoľanoch, kde v roku 1680 (5 rokov) ukončil svoju aktívnu činnosť.“

P.S. Asi v 54. roku svojho života a 28. roku kňazskej služby, za predpokladu, že štúdium za kňaza ukončil minimálne ako 25 ročný (1653). Dôvod ukončenie výkonu kňazskej činnosti sa neuvádza (vek, choroba, smrť).

Mená HAVLOVIČ uvádzané v račištorfskom urbáre z roku 1768
(od jeho ustanovenia Máriou Teréziou):

Andreas Havlovics, názov viníc, ktoré sa pri menách uvádzajú:
Nr. 11.- In Promonthonio Hoffstatt (Fossor 1, Poson 32),
Nr. 268.- Goldhapl (Fossor 3, Poson 32),
Nr. 389.- Judenbuchl (Fossor 1, Poson 8)
Nr. 466.- Liechlech (Fossor 4, Poson48)

Nr. 154.- Michael Havlovicz,
In Promonthonio Hoffstatt (Fossor 2, Poson 40)


Mená HAVLOVIČ uvádzané vo farskej kronike z roku 1732

Je to menoslov členov „Ruženčiarskeho spolku“ a zároveň i spolku „Striezlivosti“.

str. 19 - 2. skupina (15 členov) - Havlovics Joanes - rok sa neuvádza
str. 21 - 16. skupina (15 členov) - Havlovics Theresa - rok sa neuvádza
str. 23 - celkový počet členov je uvedený 270.

Rok 1847:

str. 24 - skupina (45 členov) - Havlovics Joan
str. 25 - skupina (38 členov) - Havlovics Jos, celkový počet členov 271.

Rok 1849:

str. 28 - skupina (37 členov) - Havlovics Jos, Havlovics Juli, Havlovics Maria,
str. 29 - skupina (12 členov) - Havlovics Josephine, celkový počet členov 177.

Rok 1870:

str. 31 - Menoslov spolku SSV založený M. Alsterom:
P. č. 7 - Jozef Havlovič - poznámka: dostal diplom.

P.S. Na str. 102 - je zaujímavá štatistika (zápis z vizitácie), ktorú by bolo vhodné preložiť, čoho sa týka (katolíci, nekatolíci, iní, židia a pod.).
© Ľudovít Havlovič

(zverejnené so súhlasom autora)


1 komentárov:

  1. Dobrý deň pán Halvovič, možno je Vám to známe, meno Hawlowics sa vyskytuje aj v rodinnej databanke Ratzersdorf - rodina Gscheng.

    OdpovedaťOdstrániť