Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Pozvanie k spolupráci na elektronickej knihe o Rači.

Milí Račania,
občianske združenie račan.sk (www.racan.sk) Vás pozýva k spolupráci pri zostavovaní elektronickej knihy s pracovným názvom „RAČA Život a obyčaje v obci“

Pripravovaná e-kniha nadviaže na publikácie o Rači z rokov 1989 (Podolák a kol.), 2002 a 2011 (Ľudovít Havlovič). Predmetom nášho záujmu sú predovšetkým fotografie z obdobia pred rokom 1960.

Vaším vzácnym príspevkom môže byť zapožičanie fotografií, prípadne upozornenie na dosiaľ málo publikované skutočnosti o živote a obyčajach v Račištorfe.

Zapožičané fotky Vám po digitalizovaní obratom vrátime. Ak môžete fotografie poskytnúť v digitálnej podobe, prosíme o rozlíšenie min. 1600 pixelov. K fotografiám pripojte prosím popis (rok, miesto, osoby, príležitosť...).

Z Vašich fotografií vytvoríme internetový album. Každý, kto poskytne aspoň jednu fotografiu, naň získa bezplatný prístup. Tí z Vás, ktorí poskytnú bohatší obrazový materiál, dostanú celý album na CD/DVD.

Tematické okruhy fotografií:

Život a obyčaje v rodine
Rodinný život
Narodenie dieťaťa
Svadba
Pohreb

Spoločenský život
Profesijné a majetkové skupiny
Etnické, náboženské a územné skupiny
Správne a hospodárske inštitúcie
Spolky a organizácie
Stretnutia, podujatia, zábavy

Výročné obyčaje
Obyčaje jarného a letného obdobia
Obyčaje jesenného obdobia
Obyčaje zimného obdobia


Popri týchto tematických okruhoch uvítame akékoľvek fotky zachytávajúce rodinný a spoločenský život v obci ako aj obyčaje jej obyvateľov – viď priložený zoznam.

Kontaktná e-mailová adresa:    racan.sk@gmail.com
Telefónne čísla:
                    4464 9432 (Miro Ščibrany)
                    2074 4881 (Dobroslava Luknárová)
                    4488 3833 (Ľudovít Havlovič)


Podrobnejšie tematické okruhy, o ktoré máme záujem

Spoločný otvorený dvor viacerých rodín
Račianska rodina v prvej polovici 20. storočia
Matka s deťmi pred prvou svetovou vojnou
Viacgeneračná rodina, portrét matky s dieťaťom
Regrúti, vojaci odchádzajúci na front, vojaci na fronte

Svadba, odobierka, požehnanie rodičmi ženícha a nevesty, vítanie svadobných hostí
Svadobný sprievod, nevesta, ženích, kelnar, družičky a družbovia
Svadobný pár v kostole a pred kostolom, nevesta ponúka deti svadobnými koláčmi
Rozmarínové pierka pre svadobčanov
Falošná nevesta pri tanci, tanec so začepčenou nevestou
Svadobný pár, manželský pár

Pohreb, račiansky cintorín

Veľká noc, šibačka, hody
Stavanie máje (prinášanie smreka, zdobenie vrcholca stužkami)
Turíce (svatého Ducha), Sviatok Božieho tela, púte do Mariatálu k Pustému kostolíku
Sviatok všetkých Svätých, Dušičky
Martinská a katarínska zábava, zvyky na Mikuláša a na Luciu
Štedrý večer, Vianoce, Nový rok
Traja králi, hromnice, fašiangy
Bály a tanečné zábavy

Práce vo vinohrade a na poli (kopanie, oberačka, orba, siatie, žatva, ...)
Práca v Dynamitke, Cigárfabrike, Gumofke, Símenske, Štolverku, Cverenke, na železnici...
Henčlova píla, kováčska dielňa
Obecní hodnostári, hospodári, hlásnici, hájnici, pastieri, kostolníci, hrobári...
Dobrovoľný hasičský zbor, jeho cvičenia, spoločenské aktivity
Vinohradnícke, divadelné a iné spolky a tradície
Telovýchovná jednota Orol, telovýchovné aktivity
Račianski učitelia, triedy, školské aktivity spred roku 1960

Chov dobytka, koní, domácich zvierat
Furmani a drevorubači, poľovníci a pytliaci
Leto na rybníku, deti na frajmaku, studne a studničky
Hostince a viechy, obchodíky a remeselné dielničky
Hospodárske dvory, maštale, stodoly, vinohradnícke a roľnícke náradie a stroje
Račianski židia, račianski cigáni


Možno sa nám nepodarilo správne pomenovať všetky tematické okruhy a práve s Vašou pomocou objavíme aj ďalšie.

Za Váš záujem a budúcu spoluprácu pri hľadaní najrôznejších
pohľadov na život v našej obci v dávnejšej aj bližšej minulosti
úprimne ďakujeme.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára