Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.9.13
0
Ako sme pred desiatimi rokmi 11. septembra 2003 v Rači privítali Svätého Otca Jána Pavla II.


V týchto dňoch si na viacerých podujatiach a stretnutiach na Slovensku pripomenieme tretiu apoštolskú cestu Svätého Otca, blahoslaveného Jána Pavla II. do našej vlasti, ktorá bola zároveň aj jednou z jeho posledných zahraničných ciest. Počas nej Svätý Otec Ján Pavol II – vtedy už vážne chorý a ťažko sa pohybujúci - navštívil okrem Bratislavy tie diecézy, ktoré nemohol navštíviť pri predchádzajúcich návštevách. V príhovoroch vyzýval Slovákov, aby sa nikdy nehanbili za evanjelium a chránili si ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžu čerpať svetlo a silu do každodenného života.

Pre nás v Rači mala jeho cesta na Slovensko osobitný význam. Veď sa nám dostalo úžasného privilégia. Svätý Otec sa na ceste do Trnavy nakrátko zastavil v Rači a požehnal ju, ako aj všetkých prítomných. Túto mimoriadnu výsadu sme v tom čase ani nedokázali oceniť a uvedomiť si jej význam.

Krátkou reflexiou by som sa rada vrátila o desať rokov späť a pripomenula si, ako sa to všetko odohralo.

Koncom augusta 2003 prišiel za vtedajším správcom rímskokatolíckej farnosti Milošom Kohútkom starosta Pavol Bielik a informoval ho o možnosti vsunúť do oficiálneho programu návštevy Svätého Otca krátku zastávku v Rači. Dodnes neviem, ako sa to pánu Bielikovi podarilo, ale viem, že za tým bolo mimoriadne úsilie a vytrvalosť. Som pánu Bielikovi za túto iniciatívu vďačná.

Zastávka mala trvať iba dve či tri minúty a bolo potrebné za veľmi krátky čas zorganizovať všetky technické a organizačné náležitosti, ktoré vyžadovala nielen prísna ochranka a protokol návštevy Svätého Otca, ale aj program stretnutia pre tých, ktorí si túto udalosť nemohli nechať ujsť. Okamžite sa rozbehla veľká akcia. Naša farnosť sa v spolupráci s miestnym úradom dokázala zmobilizovať a na zasadnutí farskej rady 7. septembra 2003 mohli prítomní skonštatovať, že takmer všetky striktné podmienky, ktoré boli Rači uložené, sa podarilo splniť. Račania bez veľkých ťažkostí zorganizovali zo svojich radov dobrovoľníkov a zostavili menoslov 200 mužov - usporiadateľov, ktorí mali zabezpečiť bezpečný a plynulý prejazd kolóny so Svätým Otcom cez miesto zastávky, ako aj poriadok v ochrannom pásme. Bolo to pre všetkých úžasnou príležitosťou a na túto službu im zostala na pamiatku malá identifikačná kartička. Dohodlo sa, že autokolóna sa po prejazde cez križovatku Žitná – Detvianska – Púchovská odkloní z cesty a zájde na parkovisko pri dnešnom Parku J. M. Hurbana, kde sa na krátku chvíľu zastaví a po požehnaní prítomných, Rače a pripravených predmetov bude pokračovať vo svojej ďalšej ceste.

Usporiadatelia umiestnili v parku viaceré pódiá pre účinkujúcich. Pri ceste stálo pódium s darmi pre Svätého Otca, ako aj so spomienkovými predmetmi na túto výnimočnú udalosť. Bola medzi nimi napr. račianska frankovka, ale aj socha Sv. Urbana - patróna vinohradníkov a pre veriacich ružence, ktoré sa rozdávali na druhý deň po udalosti. Z pódia tiež pán kaplán Peter Jelínek spolu s Katkou Benkovičovou moderovali stretnutie pripravené pre všetkých, ktorí prišli Svätého Otca privítať. A bolo ich veru neúrekom. Už dve hodiny pred plánovaným príchodom prišli na miesto malí školáci z Cirkevnej školy Jána de La Salle s bielymi a žltými balónikmi v rukách. Tí chceli byť hneď pri ceste, aby mali čo najlepší výhľad na kolónu so Svätým Otcom. Postupne sa zaplnilo celé priestranstvo parku a za sprievodu mládežníckej skupiny Acharai, zboru Chorus Salvatoris a miestneho dychového súboru si prítomní spevom krátili čakanie. Piesne sa striedali s ďalším kultúrnym, ako aj duchovným programom, v ktorom nechýbali modlitby za Svätého Otca, ďakovné modlitby, modlitby za pomoc a ochranu, ako aj litánie a modlitby svätého ruženca.

Priestranstvo sa pred plánovaným príchodom naplnilo do prasknutia a usporiadatelia mali dosť práce, aby zachovali poriadok a dôstojný priebeh. Ľudia zaplnili nielen priestor parku, ale aj okraj cesty, či podaktorí si zabezpečili výhľad aj na múroch blízkeho cintorína. Netrpezlivosť a očakávanie sa stupňovali s blížiacim sa časom príchodu kolóny. Tá však meškala a pán kaplán už po niekoľký raz vyzval prítomných, aby si opätovne nacvičili zvolanie: „Rača víta svätého Otca!!!“

A potom sa zrazu objavil vrtuľník a vodiace policajné auto, ktoré naznačili, že očakávaná chvíľa sa už blíži. Zhromaždenie zašumelo. Zaznelo dohodnuté zvolanie: „Svätý Otec už prichádza k nám!!!“

Planý poplach! Trvalo ešte ďalšiu chvíľu, kým sa tak stalo. Odrazu však boli autá tu! Prepukol jasot a všetky ruky sa zdvihli do výšky. Každý chcel vidieť papamobil so Svätým Otcom. Ten, v sprievode ochranky, zahol k pódiu, kde pán starosta Bielik spolu s pánom farárom Kohútkom oslovili Svätého Otca dohodnutou formulkou, držiac v ruke pripravené dary:

„Svätý Otec, prosíme o požehnanie. Rača nikdy nezabudne na vašu návštevu!“

Staručký pápež sa usmial, naklonil a prehovoril po slovensky. V tom okamihu a v tom virvare som obsah pozdravu nepočula a preto som si ho, žiaľ, nezachovala. Potom Svätý Otec vystrel svoju trasľavú ruku a urobil znak kríža. Zamával zhromaždeniu a papamobil sa už pohol ďalej. Všetci sme mávali, kričali, modlili sa a mnohí aj plakali! Mávali sme ešte dlho po odchode kolóny. Vymieňali sme si dojmy a pocity. Nechcelo sa nám rozlúčiť sa s týmto vzácnym človekom. Preto sa stretnutie len pomaly rozchádzalo a viacerí sa presunuli do kostola na cintoríne, kde sa slúžila ďakovná svätá omša a kde sme mohli sledovať v priamom prenose ďalší program Svätého Otca v Trnave.

Okamih!

Koľko významných okamihov zažijeme vo svojom živote! Koľko z nich si však uchováme vo svojej pamäti? Ja na tento okamih určite nezabudnem!

Krátku zastávku Svätého Otca Jána Pavla II. nám na mieste stretnutia v račianskom parku pripomína pamätník, pri ktorom si v stredu 11. septembra 2013 po rannej svätej omši pripomenieme túto udalosť krátkym modlitbovým stretnutím.


Mária Hatalová, september 20130 komentárov:

Zverejnenie komentára